Skip to main content

Wetenschappelijke publicaties

De SFTox wordt onderbouwd door allerlei wetenschappelijke documenten, handreikingen, opzoektabellen en wetten en regels. Deze documentatie hebben we gesorteerd in zeven soorten onderwerpen, die je vindt onder de tegels.

Veel documentatie is verzameld in het project Kennisimpuls-Waterkwaliteitproject 'Toxiciteit'. De gesorteerde documentatie bestaat uit de verzameling kennisproducten die in dat project gemaakt zijn.