Skip to main content

Over deze website

Deze (vernieuwde) website van de Sleutelfactor Toxiciteit kwam tot stand onder verantwoordelijkheid van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer STOWA.
De eerste versie van deze website werd gemaakt in het kader van het project Toxiciteit van de Kennisimpuls Waterkwaliteit.

In de Kennisimpuls hebben Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten gewerkt aan meer inzicht in de kwaliteit van het gronden oppervlaktewater en de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden. Daarmee kunnen waterbeheerders en andere partijen de juiste maatregelen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten. Het vierjarige programma, afgesloten in 2022, werd gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, STOWA, waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven.

Hebt u specifieke vragen of opmerkingen over de inhoud van deze website, dan kunt u een email sturen naar sleutelfactortoxiciteit@stowa.nl

Disclaimer
De makers van deze website hebben aan de teksten op deze website veel zorg en aandacht besteed om de juistheid en actualiteit ervan te waarborgen. Het kan desondanks voorkomen dat er fouten in zijn geslopen. Mocht u informatie tegenkomen die in uw ogen niet correct (meer) is, of verouderd, laat het ons weten. De makers van deze website aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele fouten.