Skip to main content

Watersysteemdiagnose

Het samenvatten van inzichten in chemische verontreiniging is goed mogelijk. Dit bevordert communicatie en het doorvoeren van maatregelen.

De methodiek van de KRW voor de classificatie van de waterkwaliteit kan ‘omgekeerd’ gebruikt worden voor een (intuïtieve diagnose). De onderbouwing daarvan en de werkwijze daarvoor is samengevat in deze notitie.