Skip to main content

Aan de Slag met DPSIR

In dit menu vindt u een stap voor stap handleiding voor het maken van een analyse volgens de methode van SFTox, met als doel het afleiden en prioriteren van maatregelen. De analyse gebeurt met de DPSIR-methode: Drivers, Pressures, Status, Impact en Response. SFTox biedt voor het maken van deze analyse diverse hulpmiddelen.

a. Drivers: wat zijn de economische activiteiten in een gebied, zoals landgebruik?
b. Pressures: welke stoffen komen via de Drivers in het watersysteem terecht, en waar?
c. Status: in welke mate is het water vervuild door deze (mengsels van) stoffen?
d. Impact: wat is het effect van deze stoffen en stofmengsels op de ecologische waterkwaliteit, of de benodigde zuiveringsinspanning?
e. Response: welke maatregelen nemen we?

We kijken in deze methode niet eerst naar losse stoffen, maar nemen het gehele systeem integraal in beschouwing. Je kunt daarvoor de stappen van de DPSIR-methode volgen, te beginnen bij de Drivers. Maar een goed startpunt is ook het ophalen van de informatie over de Status die al beschikbaar is uit de monitoring van de periode 2013-2018. Zie het iframe hieronder. Elk type bestaande informatie (D, P, S of I) is behulpzaam, en kan verzameld en gebruikt worden als startpunt.

Van daaruit gebruiken we de hulpmiddelen van de diverse DPSIR-onderdelen om de rol van de mengsels zo goed mogelijk in beeld te krijgen, om vervolgens de juiste maatregelen (R) te kunnen identificeren, te prioriteren of aan te vullen. Door het verkennen van de aard van de hulpmiddelen kun je zien welke hulpmiddelen het meest (kosten)effectief zijn in een bepaalde situatie. Daarop volgt keuze van maatregelen. Belangrijk is om de gegevens uit de DPSIR-stappen te verzamelen op een kaart van het watersysteem en het landschap eromheen.

Om hieronder de kaarten van de toxiciteit te zien moet u 'tox' invoeren in het zoekveld voor de keuze van kaarten. Dit levert een nadere keuze tussen hetzij de totale toxische druk, heztij per stofgroep.