Skip to main content

Sleutelfactor Toxiciteit

Met de Sleutelfactor Toxiciteit (SFTox) krijgen waterkwaliteitsbeheerders via een integrale benadering (de zogenoemde DPSIR-methode, zie de tab 'Aan de slag') een beeld van de druk van alle (mengsels van) stoffen, en van de effecten van die druk. Op het waterleven, maar ook op de zuiveringsopgave voor de bereiding van drinkwater. Het biedt bovendien handvatten om die maatregelen te nemen die het meest effect hebben.

Toxische stoffen in oppervlaktewater belemmeren het behalen van waterkwaliteitsdoelen. Met de Sleutelfactor Toxiciteit zijn giftige stoffen en stoffenmengsels op te sporen en aan te pakken. Dit is belangrijk voor het waterleven, maar ook voor de vele gebruiksdoelen van schoon water. SFTox richt zich vooral op de effecten van stoffen op de ecologische toestand en op de zuiveringsinspanning die nodig is voor drinkwaterproductie. De KRW stelt hiervoor specifieke doelen. SFTox helpt te bepalen hoe groot de kans is dat die doelen al dan niet behaald worden.