Skip to main content

Het Bioassayspoor van de Sleutelfactor Toxiciteit

Onder deze tegel vind je het antwoord op de volgende vragen: wat is de toxische druk van mengsels, stofgroepen en stoffen, als je bioassays hebt gedaan? Wat is de onderbouwing, en hoe leidt je toxische druk af?

Een bioassay is een methode om de aanwezigheid of toxiciteit van mengsels van stoffen te bepalen. Dit wordt gedaan door een biologische respons te meten in blootgestelde levende cellen, weefsels, intacte organismen of combinaties van modelorganismen in mesocosms (model ecosystemen). Omdat bioassays alleen reageren op biologisch actieve stoffen, kunnen deze inzicht geven in mogelijke gezondheids- of milieurisico’s van complexe mengsels van stoffen in water.

Het Bioassayspoor berekent uit de responsen van bioassays op watermonsters de toxische druk. De responsen worden, waar nodig, eerst omgerekend naar concentraties van referentiestoffen, en vervolgens vergeleken met effect-signaalwaarden. Dit levert per bioassay een inschatting van de ernst van de toxische druk die de in die bioassay actieve stoffen uitoefenen.

Er bestaat een grote diversiteit aan bioassays, die in meer of mindere mate nuttig kunnen zijn in waterkwaliteitsbepaling. Er bestaat onderscheid tussen bioassays waarin gehele organismen worden blootgesteld aan een watermonster (in-vivo), en assays waar de respons van cellen of weefsels op watermonsters wordt gemeten (in-vitro). In twee factsheets (zie onder) wordt de werking van de bioassays uit de basisset toegelicht.

Hieronder een overzicht van achtergrondinformatie over bioassays.

Wat zijn bioassays en wat kun je ermee?

Deze Deltafact beschrijft het principe, de toepassingen, de voordelen en de beperkingen van bioassay-metingen voor het meten van de waterkwaliteit. Deze informatie kan gezien worden als een introductie op het onderwerp bioassaygebruik voor waterkwaliteitsmonitoring.

Deze Deltafact beschrijft de onderdelen en de opbouw van het bioassayspoor van de Sleutelfactor Toxiciteit. Het bioassayspoor biedt hulpmiddelen voor het toepassen van bioassays voor het bepalen van de chemische waterkwaliteit.

Hoe selecteer je bioassays?

Wat voor bioassays zijn er?

De factsheets over in vitro bioassays en in vivo bioassays geven achtergrondinformatie over het werkingsmechanisme, de procedure en de uitvoeringskosten. Ze geven ook een overzicht van de stofgroepen waarvoor de bioassays een indicatie kunnen geven.