Skip to main content

Veelgestelde vragen

De Sleutelfactor Toxiciteit kan op zichzelf staand worden gebruikt. Maar hij is onderdeel van twee sets van zogenoemde ecologische sleutelfactoren: een set voor stilstaande wateren en een set voor stromende wateren.

Deze sets geven de belangrijkste voorwaarden aan voor een ecologisch goed functionerend watersysteem. Voor stilstaande wateren zijn dat onder meer de productiviteit van het water (externe nutriëntenbelasting), het lichtklimaat (doorzicht) en de productiviteit van de bodem (interne nutriëntenbelasting). Voor stromende wateren zijn het onder meer de afvoerdynamiek, grondwater en de natte doorsnede. Alle voorwaarden samen bepalen de ecologische toestand van het watersysteem.

De sleutelfactoren geven niet alleen aan wat de toestand is, maar zijn verklarend: zodat het waterbeheerders handvatten geeft voor het nemen van de juiste herstelmaatregelen.

Meer informatie op ecologischesleutelfactoren.nl

De eerste aanzet voor de Sleutelfactor Toxiciteit werd gegeven tijdens de ontwikkeling van de sleutelfactoren voor stilstaande en stromende wateren door STOWA, in de periode 2010-2016. De Sleutelfactor Toxiciteit maakt onderdeel uit van de Sleutelfactoren voor stilstaande en stromende wateren. Op de website van STOWA vind je veel achtergrondinformatie.

In de Kennisimpuls Waterkwaliteit, een groot onderzoeksprogramma dat liep van 2018 tot medio 2022, is de Sleutelfactor Toxiciteit doorontwikkeld en praktischer toepasbaar gemaakt.

Meer over de achtergronden en eerste ontwikkeling van de Sleutelfactor Toxicite…

Dit kunt u nalezen op de pagina ‘Werken met het Chemiespoor’, dat u vindt in het menu ‘De Verdieping’.

Naar 'Werken met het Chemiespoor'

Meer informatie daarover vind je via onderstaande link.

Lees meer

Door het jaarlijks berekenen van de toxische druk met de Sleutelfactor Toxiciteit met de nieuwste monitoringgegevens kunnen waterschappen nagaan of de waterkwaliteit toeneemt, afneemt of gelijk blijft. Om voor alle waterschappen een gelijke aanpak mogelijk te maken is een protocol opgesteld dat u hieronder kunt downloaden. Hiermee kan uiteindelijk ook een eenduidige landelijke analyse gemaakt worden.

Download protocol