Skip to main content

Het prioriteren en nemen van maatregelen

Het prioriteren en nemen van maatregelen vraagt verkenning van de ‘oplossingsruimte’ en samenwerking. De actiegerichtheid van de KRW, waardoor waterbeheerders problemen effectief kunnen voorkomen of oplossen, wordt in de Sleutelfactor Toxiciteit ondersteund door een maatregelenstrategie en een -opzoektabel.

Deze notitie beschrijft belangrijke factoren waar waterbeheerders rekening mee kunnen houden bij het voorkómen of terugdringen van chemische verontreinigingen. Bij de notitie hoort ook een opzoektabel (zie onder).

Deze opzoektabel geeft een overzicht van de maatregelen om chemische verontreiniging te voorkomen of teniet te doen. In de tabel zijn bestaande maatregelen samengebracht, als inspiratie voor waterbeheerders die met verontreiniging geconfronteerd worden.

In deze notitie wordt dieper ingegaan op de onderbouwing van de oplossingsrichtingen die er zijn voor een waterkwaliteitsprobleem met een bepaalde oorsprong.