Skip to main content

Het Chemiespoor van de Sleutelfactor Toxiciteit

Wat is de toxische druk van mengsels, stofgroepen en stoffen, als je concentraties weet? Wat is de onderbouwing, en hoe bereken je de toxische druk? De antwoorden vind je onder deze tegel.

Het Chemiespoor van de Sleutelfactor Toxiciteit is gebaseerd op jarenlange kennisontwikkeling die begonnen is bij het ontwerpen van de principes voor normstelling en berekening van de toxische druk, sinds 1989. De kennisproducten zijn hieronder verzameld. 

Deze notitie beschrijft de wetenschappelijke en praktische basis van het Chemie-spoor van Sleutelfactor Toxiciteit. SFTox is één van de beschikbare en valide werkwijzen die waterbeheerders kunnen toepassen om een diagnose te stellen over mate waarin chemische verontreinigingen in een beheergebied het handhaven of herstel van (minimaal) een goede ecologische toestand belemmeren.

Dit protocol geeft een gebruiksaanwijzing en toelichting bij de gebruikte rekenmethodes in de Chemie-rekentool. Het protocol geeft informatie over het verzamelen van gegevens (monitoring) en uiteindelijk de interpretatie, en beschrijft hoe de rekentool van het Chemiespoor van de SFTox gebruikt moet worden.

In deze studie is de invloed van het gebruik van verschillende mogelijke standaardwaarden op de biobeschikbaarheid van stoffen, en zo uiteindelijk de toxische druk, van een monster onderzocht.

Deze notitie geeft de onderbowuing van de wijze waarop biobeschikbaarheid is meegenomen in de Sleutelfactor Toxiciteit

Dit artikel geeft een onderbouwing van het Chemiespoor.

Dit artikel geeft ondersteunende informatie bij het onder 5 genoemde artikel.