Skip to main content
Als een vis in het water

Opsporen en aanpakken van giftige stoffen en stoffenmengsels

Meer over de sleutelfactor

De ecologische sleutelfactoren van STOWA

De Sleutelfactor Toxiciteit – kortweg SFTox - is een methode waarmee waterbeheerders en drinkwaterbedrijven chemische verontreiniging van het oppervlaktewater aan kunnen tonen. Op basis hiervan kunnen ze effectieve maatregelen nemen om de verontreiniging aan te pakken. SFTox legt een directe relatie tussen chemische verontreiniging en de effecten ervan op het waterleven.  Het instrument geeft ook informatie over de zuiveringsinspanning voor de bereiding van drinkwater uit oppervlaktewater.

SFTox maakt onderdeel uit van een grotere set ecologische sleutelfactoren. Deze instrumenten geven aan of wordt voldaan aan de belangrijkste niet-levende randvoorwaarden voor een goed functionerend aquatisch ecosysteem. Meer informatie vind je via deze link.

Deze website geeft achtergrondinformatie over de sleutelfactor, en je kunt er via deze site direct mee aan de slag.

Erlenmeyer