Skip to main content

E-learning

Hieronder vindt u de links naar de eLearning modules voor de verschillende onderdelen van de Sleutelfactor Toxiciteit.

Via deze link krijg je een introductie op de Sleutelfactor Toxiciteit plus een e-learning instructie.

In dit leerpad gaan we aan de slag met watersysteemdenken. Watersysteemdenken vormt de basis van de KRW, of het nu een groot waterlichaam betreft of de sloot achter je huis.

In dit leerpad gaan we in op hoe het Chemiespoor van de Sleutelfactor Toxiciteit werkt en wat de achterliggende principes zijn.

In dit leerpad gaan we dieper in op de werking en het gebruik van bioassays binnen de Sleutelfactor Toxiciteit.