Skip to main content

Het bepalen van de zuiveringsopgave voor het bereiden van drinkwater

Na zuivering door drinkwaterbedrijven moet de kwaliteit van drinkwater geproduceerd uit grond- of oppervlaktewater goed zijn. Een schonere bron met minder organische microverontreinigingen helpt daarbij. Voor drinkwater is een raamwerk gemaakt om de mate van benodigde zuivering door drinkwaterbedrijven te duiden: de waterkwaliteitsindex zuiveringsopgave-inspanning (WKI Zuivering). Als de SFTox een verhoogde WKI-Zuivering toont, is het goed om samen met Rijkswaterstaat of het waterschap te kijken naar maatregelen. Dit is effectief en kosten-effectief.

In de WKI Zuivering wordt de waterkwaliteit vastgelegd in vijf kleuren, van blauw (uitstekend), groen, geel, oranje tot rood (slecht). De berekening is zo, dat stoffen die met eenvoudige zuivering verwijderd kunnen worden een gunstig effect hebben op de WKI Zuivering.

WKI Zuivering Lobith

Op dit moment is dit nog geen tool, maar wel een raamwerk dat kan worden toegepast dat een overzicht geeft van de wijze waarop de zuiveringsinspanning in de WKI Zuivering berekend wordt. Er is wel een werkend voorbeeld beschikbaar in de programmeertaal 'R'. Hiermee kunnen de figuren voor zuiveringsinspanning voor stoffen en waterkwaliteit gemaakt worden. Dit is te vinden via het de link https://doi.org/10.5281/zenodo.5982000. Voor Afvalwaterzuiveringen is het raamwerk op dit moment niet uitgewerkt.

Er zijn ook vuistregels opgesteld voor het bepalen van de zuiveringsinspanning van water op basis van stofeigenschappen.

Hulpmiddelen

Voor het bepalen van de benodigde zuiveringsinspanning kunnen de volgende instrumenten van SFTox van pas komen:

Voor een groot aantal landgebruiksvormen zijn lijsten met typerende, vaak gebruikte en dus emitterende stoffen beschikbaar. Het instrument kan gebruikt worden om mogelijke vervuilende chemicaliƫn aan te wijzen in oppervlaktewater en de monitoring daarop aan te passen.

Het Chemiespoor geeft een maat van chemische druk op ecologie.

Het Bioassayspoor helpt bij de toepassing, selectie van relevante bioassays voor de monitoring en interpretatie van effecten.