skip to main content

Waterschappen ESFT1

WIKI toepassingen ESFT1 - Waterschappen (#WP7, @)

--PM Deze WIKI wordt na 20 september 2021 gevuld--

De eerste versie van de sleutelactor Toxiciteit is sinds 2016 ongeveer 40 keer toegepast. De resultaten van deze eerste toepassingen zijn beschikbaar via de lijst hieronder.

Chemiespoor

  • Waterschap / datum – link naar rapport

(Eventueel bij allemaal: drie zinnen samenvatting/impressie)

  • Waterschap / datum – link naar rapport

  • Waterschap / datum – link naar rapport

Bioassay-spoor

  • Waterschap / datum – link naar rapport

  • Waterschap / datum – link naar rapport

  • Waterschap / datum – link naar rapport