skip to main content

Waarom ESFT

Chemische stoffen worden in de Kader Richtlijn Water beschouwd als een drukfactor die de waterkwaliteit kan aantasten. En levert een methode om dat te beoordelen, namelijk: toetsing van gemeten concentraties aan de Milieu Kwaliteits Normen (MKN).

Waarom is de sleutel factor toxiciteit dan nodig?

Daarop is het antwoord eenvoudig te geven: analyses van monitoring data hebben aangetoond, dat mengsels het handhaven of bereiken van een goede ecologische toestand belemmeren, en dat dit gradueel varieert in ruimte en tijd.

In deze Notitie worden de aanwijzingen voor effecten van chemische verontreiniging in oppervlaktewateren samengevat. In een aantal wetenschappelijke artikelen wordt daarbij verdere onderbouwing gegeven.