skip to main content

Voorbeelden Toepassingen

De sleutel factor (versie 1, verwijzing naar STOWA-2016 pagina’s) is vaak gebruikt, door waterbeheerders in heel Nederland.

De rapporten die daarover gemaakt zijn hier [ca. 40 rapporten praktijkstudies sleutelfactor] straks beschikbaar. De rapporten beschrijven voor welke waterkwaliteits-problemen de eerste versies van analyses met het Chemie- of toxicologiespoor zijn uitgevoerd, en wat de resultaten waren.

Met behulp van bestaande monitoringgegevens over de periode 2013-2018 zijn kaartbeelden van de toxische druk van stofgroepen afgeleid, als invoer voor de Analyse. Deze zijn hier straks te vinden.

  • Download 7: KIWK-Tox_Kaartbeelden Notitie (overzicht toepassingen)
  • Download 8: Modellering van nieuwe stoffen in oppervlaktewater (wetenschappelijke onderbouwing)