skip to main content

Vinden en prioriteren van Maatregelen - AFGEKOPPELD

“De KRW is actiegericht: een (mogelijke) achteruitgang van de waterkwaliteit moet gekeerd worden. Kijk welke maatregelen genomen kunnen worden.”