skip to main content

Gebruik de sleutelfactor

De SFT2 wordt gebruikt in een watersysteemanalyse. Zo’n analyse bekijkt de toxische druk op het schaalniveau van het watersysteem. De druk kan variëren door landgebruik, lokale punt-emissies en hydrologie. Het gebruik van SFT2 begint met het verzamelen van kennis uit eerdere analyses. Dat inzicht heeft de  vorm van een overzichtskaart van de toxische druk in Nederland. Inzoomen naar regio’s en stofgroepen is mogelijk. Ook ecologische analyses werken op systeemniveau.

 1. Toxische druk in Nederland

  De monitoring van de Nederlandse watersystemen (periode 2013-2018) leverde kaarten van de toxische druk van alle gemeten stoffen, en diverse stofgroepen apart. Dat is handige voorkennis.

  Verder lezen

 2. Waterschappen

  De ecologische toestand kan belemmerd worden door chemische verontreiniging. Hoe zit dit?

  Verder lezen

 3. Drinkwatersector

  De zuiveringsinspanning kan verhoogd worden door chemische verontreiniging. Hoe zit dit?

  Verder lezen

 4. Hulp bij vergunningen

  Vergunningen worden aangevraagd bij voorgenomen activiteiten. Bedreigt dit de waterkwaliteit

  Verder lezen

 5. Hulp bij incidenten

  Incidenten of lozingen kunnen de waterkwaliteit bedreigen. Beoordeel en beheers dit.

  Verder lezen