skip to main content

Status

Gebruik van de SFT2 is nuttig als er Impacts zijn waargenomen, of kunnen ontstaan door nieuwe economische activiteiten of emissiebronnen. En als bestaande monitoringdata duiden op verminderde waterkwaliteit (aangetaste Status). De vraag is dan of deze effecten kunnen komen door de lokale stoffenmengsels, of andere oorzaken hebben. Dat zijn de fysisch-chemische bestanddelen van water en/of hydromorfologische veranderingen. De bijdrage van stoffenmengsels aan de Impacts wordt onderzocht met de SFT2.

Hulpmiddelen

De Sleutelfactor bevat twee hulpmiddelen om meer inzicht in de Status te krijgen:

 • Het Chemiespoor, om de toxische druk van de concentraties van chemische stoffen te berekenen, als proxy van effecten;

 • Bioassays om de effecten van vervuiling te meten met watermonsters.

De analyse van Drivers en Pressures kan hieraan voorafgaand al een stoffenlijst opleveren die langer is dan eerdere lijsten van prioritaire en Nederland-specifieke stoffen, of lijsten die worden gebruikt vanwege specifieke interesse in bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen. In dat geval is verdere analyse nodig: mogelijk wordt de toxische druk onderschat omdat stoffen bij eerder onderzoek niet zijn opgespoord

Praktijk

Toepassing van één of beide SFT-sporen levert kennis op over de belemmering van het waterleven of de verhoging van de zuiveringsinspanning door de aanwezige mengsels. Aan de hand van de hoogte van de belemmering en de aard van de stoffen kan de Respons worden bepaald: welke tegenmaatregelen zijn nodig, en wáár? Kijk voor meer informatie bij Sturing. Vervolg daarna de DPSIR-analyse.

Invullen van gegevens uit de analyse van de Status, met resultaten van het Chemie-spoor en/of Bioassay-spoor  in het schema voor diagnose op watersysteemniveau, met alle DPSIR-gegevens.

Direct naar...

 1. Chemie-spoor

  Specifieker bepalen wáár, en door welke chemische stoffen of mengsels de ecologische toestand van een watersysteem of de zuiveringsinspanning verlaagd respectievelijk verhoogd is

  Verder lezen

 2. Bioassay-spoor

  Specifieker bepalen wáár en door welke stofgroepen de waterkwaliteit verlaagd is, met behulp van bio-assays.

  Verder lezen