skip to main content

Overzicht over de SFT2

Nut: zijn er effecten van chemische verontreiniging?

De toepassing van de SFT2 heeft nut indien er effecten van chemische verontreiniging aangetoond kunnen worden, en als die gradueel verschillen tussen waterlichamen. De wetenschappelijke gegevens daarover vindt u hier. 

1. Een KIWK-Toxiciteit notitie: Effecten en nut SFT2 

2. Een Deltafact: “Toxische druk in NL"

3. Een wetenschappelijk artikel: Multiple-stress studie Europa"

4. Een samenvatting op het Freshwater Blog over de multiple-stress studie in Europa:

5. Een Nederlandse effect-studie: “Effecten op dichtheid per soort in Nederland

Overzicht SFT2

De SFT2 wordt op twee manieren samengevat, namelijk:

6. Een Nederlandstalig toepassingsgericht overzichtsartikel in Water Matters;

7. Een Engelstalig wetenschappelijk artikel. Dit artikel is nog in bewerking en volgt later.

Europees onderbouwend onderzoek

De SFT2 is gebaseerd op kennis die in de afgelopen jaren verzameld is, en operationeel gemaakt is. Belangrijke bronnen van kennis zijn de Europese onderzoeksprojecten MARS Project (ecologie) en Solutions (verontreinigingen). De bruikbare kennisbasis is samengevat in twee series Policy Briefs: 

MARS policy briefs

Policy Briefs of the EU Project Solutions