skip to main content

Maatregelen

De sleutelfactor bestaat uit een integrale Analyse volgens de DPSIR causale analyse, waarbij er een sterke gerichtheid is op maatregelen (R=Respons). Indien de verzamelde D, P, S en I gegevens afdoende zijn om een maatregel te nemen, kunnen waterbeheerders overgaan tot het afleiden van effectieve maatregelen. Bij kleine, goedkopen of “no regret”-maatregelen is kan een kleine hoeveelheid DPSI-informatie voldoende zijn voor het nemen van dergelijke maatregelen; hoe duurder en ingewikkelder de maatregelen, hoe meer DPSI-informatie gewenst kan zijn.

Het afleiden van maatregelen tegen chemische verontreiniging wordt door de sleutel factor ondersteund door een strategie en een opzoektabel met optionele maatregelen, zoals die door anderen benoemd of gebruikt zijn.

De strategie wordt beschreven in de Notitie Maatregelen. Benadrukt wordt, dat het nemen van maatregelen vaak het beste kan plaatsvinden in watersysteemverband, en met samenwerking van bijvoorbeeld waterschappen, drinkwaterbedrijven en rijkswaterstaat. Dat is logisch als de kaartbeelden over chemische verontreiniging visualiseren, dat chemische verontreiniging deels van bovenstrooms komt (waardoor die betrokken moeten worden bij maatregelen), en alle belanghebbenden raakt.

De classificatie helpt bij het afleiden van maatregelen.

  • Bij de klassen “hoog” en “goed” (blauw en groen) is het belangrijk dat de waterbeheerders maatregelen nemen als voorgenomen economische activiteiten de waterkwaliteit (kunnen) verlagen door emissies van stoffen. Gebruik om dat te verkennen de opzoektabel Landgebruik-stoffenemissies.
  • Bij de klassen Ontoereikend, Matig en Slecht (geel, oranje en rood) belemmert de chemische verontreiniging in steeds hogere mate de ecologische toestand. Hier zijn maatregelen geboden die de belemmeringen opheffen, zodat de betreffende waterlichamen de goede ecologische toestand kunnen bereiken door het opheffen van de chemische belemmeringen die aangetoond zijn.
De belangrijkste vragen die zich voordoet in het waterbeheer is of de huidige, in ruimte en tijd variƫrende mengsels, ongewenste effecten hebben op de waterkwaliteit, en zo ja: welke maatregelen dan genomen kunnen worden. Deze Notitie beschrijft een aantal belangrijke aspecten die van belang zijn bij het afleiden van maatregelen.

Naar Maatregelen tool