skip to main content

Maatregelen Tool

De kennis over maatregelen tegen chemische verontreiniging is momenteel erg verspreid. In de kader richtlijn water (KRW) staan verwijzingen naar andere regelgeving. Er zijn ook databestanden over de maatregelen die eerder in verband met de KRW zijn genomen. De oplossingsrichtingen database van de SF tox geeft oplossingsrichtingen weer van maatregelen die genomen kunnen worden voor de verschillende scenario’s (industrie, drinkwaterzuiveringsinstallaties, landbouw, RWZI’s en buitenlandse rivieren). Deze oplossingsrichtingen komen uit de regelgeving waarnaar verwezen wordt in de KRW. Hieruit kan een algemene maatregel en een concrete maatregelen volgen. Uit de database wordt ook duidelijk wie de maatregel kan treffen.

Lees hier het achtergronddocument over de samengestelde database met maatregelen uit wetgeving waar in de KRW naar verwezen wordt.
Raadpleeg hier de maatregelen database.