skip to main content

Maatregelen die effectief zijn

De actiegerichtheid van de KRW, waardoor waterbeheerders problemen effectief kunnen voorkomen of oplossen, wordt in de SFT2 ondersteund door een maatregelenstrategie en een -opzoektabel. De opzoektabel kan in de toekomst aangevuld worden. 

  1. KIWK-Toxiciteit Notitie "Maatregelenstrategie"
  2. KIWK-Toxiciteit Notitie “Achtergronden opzoektabel Maatregelen” 
  3. KIWK-Toxiciteit opzoektabel “Maatregelen”