skip to main content

Kartering chemische verontreiniging

Karteringen van normoverschrijdingen

Er bestaan verschillende kaarten die inzicht geven in onvoldoende waterkwaliteit.

KRW-toetsing: het Waterkwaliteitsportaal

Het waterkwaliteitsportaal verzamelt waterkwaliteitsgegevens van Nederland. Het portaal toont ook kaartbeelden van de KRW-eindoordelen over de waterkwaliteit na toetsing van gemeten concentraties aan milieukwaliteitsnormen. Een van de beoordelingen is samengevat in een kaart met het KRW-oordeel voor specifieke verontreinigende stoffen uit het 2e Stroomgebied beheersplan. [dit is de link: https://www.waterkwaliteitsportaal.nl/WKP.WebApplication/Beheer/Rapportage/KaartSGBP2Definitief?map=SGBP2_d_NL_oordelen_ow_STOFOV_2015 ].

De Bestrijdingsmiddelenatlas

De Bestrijdingsmiddelenatlas nuanceert de indeling in ‘voldoet’ en 'voldoet niet’ door het berekenen van de Som Normoverschrijdingen (SNO). De SNO  is een maat, gebaseerd op het aantal verschillende bestrijdingsmiddelen die de norm overschrijdt én de grootte van die overschrijding. De SNO-kaart voor bestrijdingsmiddelen wordt hieronder getoond. De SNO-presentatie toont meer nuance – gradaties van belemmering van de ecologische toestand en aantasting van de waterkwaliteit – dan het KRW-oordeel.

De sleutelfactor Toxiciteit

De sleutelfactor Toxiciteit toont nog meer nuance en voor alle stoffen – als gradaties van belemmering van de ecologische toestand en aantasting van de waterkwaliteit – dan het KRW-oordeel en de Bestrijdingsmiddelenatlas. De sleutelfactor deelt de chemische verontreiniging van alle stoffen, stofgroepen en mengsels in volgens een vijfklassen-indeling van chemische verontreiniging. De bijhorende kaart van de toxische druk in de periode 2013-2018 vindt u hier.