skip to main content

Kaartbeelden toxiciteit Nederland

Aandeel RWZI-effluent (fractie)

Aandeel Rijnwater (fractie)

Aandeel Maaswater (fractie)

Aandeel buitenland (niet Rijn of Maas, fractie)