skip to main content

Interpretatie

Product XXX

Voor de Maatwerk bioassays, en voor gebruikers die hun bioassay data op een andere manier willen interpreteren, kan één van de methoden gepresenteerd in het Achtergronddocument Interpretatie gebruikt worden. Voor deze analyses is het wenselijk om de begeleiding en het advies van een expert in te winnen. Dit om misinterpretatie van de bioassay resultaten te voorkomen.

Knop naar Achtergrond-document interpretatie

Interpretatie

Product 6c-2021 “Deltafact Kleuren" (@Leo)

Er is gebleken, dat verhoogde toxische druk leidt tot belemmering van de ecologische status en tot verhoogde zuiveringsinspanning. Omdat chemische verontreinigng bestaat uit een oneindig aantal mengsels is het voor de praktijk handig om die mate van belemmering eenvoudig samen te vatten. Daarvoor zijn de vijf klassen van de ecologische toestand als leidraad gebruikt. De sleutelfactor Toxiciteit heeft daarom vijf klassen gemaakt voor een aatla toepassingen: chemie-spoor & ecologie, bioassay-spoor en ecologie, en idem voor drinkwater.

Knop naar product 6c_2021, Deltafact Kleuren

Product I1 “MS Monitoring-EU: calibratie msPAF-ecol status" (@Leo)

Verhoogde toxische druk leidt tot belemmering van de ecologische status. Dat is aangetoond in wetenschappelijk onderzoek in alle Europese oppervlaktewateren. De toxische druk werd bepaald voor mengsels van prioritaire stoffen. De studie toont goed aan dat en hoe de toxische druk helpt om maatregelen af te leiden en te prioriteren. De studie onderbouwt de klassen-indeling voor chemische verontreiniging.

Knop naar product I1-2020 (Manuscript “Scientific Reports”) – moet URL worden, denk ik, vanwege copyright zaken..

Product I2 “Toxische druk en taxa”

  Verhoogde toxische druk leidt tot belemmering van afzonderlijke taxa, voor elke soort volgens de eigen gevoeligheid. Dat is aangetoond in wetenschappelijk onderzoek in Nederlandse oppervlaktewateren. De toxische druk werd bepaald voor mengsels van stoffen die in de monitoring waren aangetroffen. De studie toont goed aan dat en hoe de toxische druk helpt om maatregelen af te leiden en te prioriteren. De studie onderbouwt de klassen-indeling voor chemische verontreiniging

  Knop naar product I2-2020 (KIWK-Notitie “toxische druk en effecten op taxa”)

  Product I3 “Titel @@@" (@Sanne/Milo)

   Noot: dit was een tussenversie (discussie-notitie) die niet op de website komt. Een tweede tussenversie is product I9, die ook niet op de website komt. Het eindproduct “kleuren” is product I11.

   Product I4 “Titel @@@" (@Sanne)

    Tekst

    Knop naar product I4-202 (Titel@@@)

    Product I5 “Titel @@@" (@Sanne)

     Tekst

     Knop naar product I5-202 (Titel@@@)

     Product I6 “eDNA was niet gefinancierd”

     Tekst

     Knop naar product T1-202 (Titel@@@)

     Product I7 “MS Calibratie msPAF-multiple stress/ecostatus”

     Verhoogde toxische druk leidt tot belemmering van de ecologische status, en dat is te onderscheiden als er ook andere drukfactoren hun uitwerking hebben. Dat is aangetoond in wetenschappelijk onderzoek in alle Europese oppervlaktewateren. De toxische druk werd bepaald voor mengsels van meer dan 1000 stoffen, waarvan de concentraties via milieuchemische modellen werd berekend. Mengsel-effecten verklaren voor gemiddeld 26% de effecten op soorten, met lagere waarden in bijvoorbeeld Noord-Zweden en hogere waarden in drukbevolkte industriegebieden. De studie onderbouwt de klassen-indeling voor chemische verontreiniging.

     Knop naar product I7-2020 (Manuscript “Global Change Biology”) – moet URL worden, denk ik, vanwege copyright zaken..

     Product I8 “Monitoring NL: calibratie msPAF-ecostatus)”

      Noot: hier ontbrak een goede match van voldoende chemische en ecologisce data. Dit is in een ander project gerealiseerd, zodat hier het rapport FILM-NL kan komen. Tenzij we het product iom gebrGroep laten vervallen. Als het FILM-Nl product hier komt wordt de tekst ……

      Verhoogde toxische druk leidt tot belemmering van de ecologische status, en veranderingen in de toxische druk over de tijd leidt dus tot verlaagde of verhoogde ecologische toestandklassen. Dat is gebleken in wetenschappelijk onderzoek aan soorten en stoffen in Nederlandse oppervlaktewateren. De studie toonde aan, dat trends in de toxische druk van een aantal stofgroepen gerelateerd was aan veranderingen in soortgroepen. De studie onderbouwt de klassen-indeling voor chemische verontreiniging.

      Knop naar product I8-2020 (Titel@@@)

      Product I9 “Is tussen-versie/discussie versie van product I11)”

       Tekst

       Knop naar product T1-202 (Titel@@@)

       Product I10 “is intern werkplan afronding WP5)”

        Tekst

        Knop naar product T1-202 (Titel@@@)

        Product I11 “Eind-interpretatie “monitoring/visualisatie”

        Het is wetenschapplijk te verwachten dat meer en meer toxische stoffen in mengsels leiden tot meer effecten. Dat effect wordt samengevat in de toxische druk maatlat. In wetenschappelijk onderzoek is vastgesteld, dat hogere toxische druk betekent, dat de ecologische toestand steeds sterker belemmerd wordt. Door dit vast te leggen in vijf klassen is in de SFT2 de chemische verontreiniging gekoppeld aan de ecologische toestand. Dat is bhandig voor het afleiden en prioriteren van maatregelen.

        Knop naar product T1-202 (Titel@@@)

        Product I12 “Voorstel kleuren, getoetst met kernteam en eindgebruikers"

         Noot: dit wordt gewoon web-site tekst+tabel, onder een Sub-menu (kleuren) onder Hoofdmenu “Scenario’s”

         Knop naar product T1-202 (Titel@@@)