skip to main content

Interpretatie vijf-klassensysteem

De interpretatie van analyses met de sleutel factor Toxiciteit vindt plaats door toepassing van een vijf-klassensysteem, dat gebaseerd is op de overeenkomstige indeling voor de ecologische toestand. De overeenkomstige indeling is tot stand gebracht door het opstellen van het concept van de vijf klassen, het uitvoeren van studies naar de relatie tussen toxische druk en effecten, en het afleiden van de vier benodigde klassegrenzen. Het op deze wijze afgeleide systeem draagt bij aan (kosten)effectief waterkwaliteitsbeheer, doordat de waterbeheerder zich op beschermende maatregelen kan richten bij de schoonste twee klassen, en herstel-maatregelen kan afleiden en prioriteren bij de andere drie klassen.

Onderbouwing van het vijf-klassensysteem

De analyse van databestanden met gegevens over zowel toxische druk als ecologische eindpunten levert de inzichten die nodig zijn om het vijf-klassensysteem te onderbouwen. Bij dergelijke analyses worden waargenomen effecten gekalibreerd op de meetlatten van de sleutel factor Toxiciteit. Omdat dergelijke kalibraties betekenisvol gelegd zijn, kan de waterbeheerder de resultaten in de vorm van het vijf-klassensysteem betrouwbaar inzetten voor het afleiden en motiveren van bescherm- of herstelmaatregelen. De onderbouwende kalibratiestudies zijn in detail beschreven op resultaten calibratiestudies.

Het vijf-klassensysteem is aan eindgebruikers gepresenteerd, gevolgd door een peiling voor het draagvlak. Het draagvlak bleek >90% te zijn. De presentatie hieronder geeft de bredere context van het voorstel voor het vijf-klassensysteem.

De resultaten van de kalibratiestudies zijn samengevat in onderstaand document: