skip to main content

Interpretatie Bioassay

Het interpreteren van bioassay resultaten moet leiden tot inzichten in de mate en aard van de mengsels die de waterkwaliteit beinvloeden. Daarvoor is achtergrondkennis nodig, bijvoorbeeld over hoe bioassay data geïnterpreteerd kan worden. Deze informatie hebben we samengevat in het Achtergronddocument Interpretatie.

Voor maatwerk bioassays, en voor gebruikers die hun bioassaydata op een andere manier willen interpreteren, kan één (of een combinatie) van de methoden gepresenteerd in het Achtergronddocument Interpretatie gebruikt worden. Voor deze analyses is het wenselijk om de begeleiding en het advies van een expert in te winnen. Dit om misinterpretatie van bioassay resultaten te voorkomen. Voor de basis-set hebben we de Interpretatie-module nog verder uitgewerkt, zodat deze door alle waterbeheerders gebruikt kunnen worden voor de bepaling van de chemische waterkwaliteit.

Interpretatie basis-set bioassays 
Voor de basis-bioassays plus de extra/aanvullende bioassays is een interactieve tool ontwikkeld, waarmee aan de hand van de gemeten bioassay responses een bepaling van de chemische waterkwaliteit wordt gemaakt. Hiervoor zijn bioassay responses gekoppeld aan het vijf-klassensysteem van de chemische waterkwaliteit, zoals ontwikkeld binnen de andere onderdelen van de SFT2 (Chemie-spoor en waterkwaliteitsindex Zuivering). Voor iedere bioassay zijn grenswaarden (effect signaal waarden, ESW) vastgesteld die indicatief zijn voor de verschillende klassen. Dit is voor drinkwater gebaseerd op humaantoxicologie en voor de oppervlaktewater gebaseerd op chemische druk met de daarbij horende kans op risicovolle stoffen. Voor enkele bioassays zal de ESW na meer ervaring nader geevalueerd moeten worden. Deze ESW zijn namelijk berekend in ESFT1 op basis van een monsternametechniek die in SFT2 niet meer aanbevolen wordt om standaard in te zetten. Een beschrijving van hoe deze grenswaarden tot stand zijn gekomen en de voorbehouden hierbij, kan in het Achtergronddocument Kalibratie Bioassay gevonden worden.

De gebruiker kan kiezen om handmatig aan de slag te gaan door voor iedere locatie afzonderlijk de resultaten van de gemeten basis-set bioassays in te voeren. Daarnaast kan de gebruiker kiezen om de Excel-template te gebruiken om meerdere locaties of meerdere meetmomenten tegelijkertijd in te voeren. Deze template kan onderaan deze pagina gevonden worden. De tool laat vervolgens direct een visuele weergave zien van de huidige chemische waterkwaliteit. Voor afvalwater is de interpretatie in kleuren minder nuttig omdat deze vaak op 'rood' zal uitkomen. Hiervoor kan per bioassay een risico-coefficient gebruikt worden om aan te geven hoe ver de waarde verwijderd is van de grenswaarde voor oppervlaktewater. Dit wordt uitgerekend als: waarde/ESW. De interpretatie-tool geeft deze waarden ook, via een download van resultaten in het spreadsheet-tabblad.

Om de resultaten betekenisvol te kunnen interpreteren wordt er aangeraden de resultaten te presenteren met kleuren per bioassay. Als dit niet praktisch is, kan de geintegreerde waarde voor het monster worden gebruikt. Dit is het gemiddelde van cijfer 1-5 voor de kleuren blauw-rood per bioassay, naar boven afgerond. Als voorbeeld, een gemiddelde waarde van 4,1 wordt 'rood'.