skip to main content

Instrumenten

De SFT2 omvat hulpmiddelen voor de analyse van de rol van chemische verontreiniging bij de aantasting van de waterkwaliteit. De te beoordelen situatie geeft vaak een leidraad naar de hulpmiddelen die het meest bruikbaar zijn. Een SFT2-beoordeling is vooral nuttig als de ecologische toestand minder is dan goed, als de zuiveringsinspanning voor drinkwaterproductie verhoogd is, als er bij monitoring stoffen boven hun norm zijn aangetroffen, en/of als er nieuwe economische activiteiten worden gepland. Anders gezegd: als er Impacts zijn, als de Status minder is dan goed, en als er nieuwe emissies kunnen ontstaan. Het is dan logisch om bij Impacts of Status te beginnen. In andere gevallen kunnen alle hulpmiddelen worden ingezet op de volgorde van het DPSIR-model. Ook kan een uitsluitend een deel daarvan worden ingezet voor de analyse. De belangrijkste hulpmiddelen van SFT2, staan hieronder. Het eindresultaat van het gebruik van de SFT2-instrumenten is een kaart met daarop bodemgebruik, het hydrologische systeem, en de samenvattende resultaten van de instrumenten. Voor een voorbeeld-impressie: zie de pagina Toxische druk in beheergebied

 1. Instrumenten

  Vind hier belangrijke hulpmiddelen en tools om direct in te zetten.

  Verder lezen

 2. Waterbeheer met DPSIR

  Een nieuwe situatie wordt beoordeeld door het verzamelen van relevante DPSIR-informatie.

  Verder lezen

 3. Drivers

  Verontreinigingen komen, uiteindelijk, van menselijke activiteiten. Maak een overzicht van de vormen van landgebruik, lokaal en bovenstrooms.

  Verder lezen

 4. Pressures

  Lokaal en bovenstrooms landgebruik leidt tot emissies van vaak typerende sets van stoffen. Welke stoffen verwacht je in het water aan te treffen?

  Verder lezen

 5. Status

  Monitoring uit het verleden geeft informatie over de Status van de chemische verontreiniging, maar nieuwe analyses vullen dit beeld aan. Verzamel bestaande gegevens (kaartbeelden) en nieuwe gegevens, met het Chemie-spoor of het Bioassay-spoor.

  Verder lezen

 6. Impact

  Langdurige of plotselinge emissies van stoffen leiden tot effecten op de ecologische toestand en de zuiveringsinspanning. Waar en waardoor leidt dit tot effecten?

  Verder lezen

 7. Respons

  De KRW is actiegericht: bescherm wat schoon is, en herstel wat vervuild is. Welke strategieen en opties zijn er voor maatregelen?

  Verder lezen