skip to main content

Grondwater

De ESF‐Tox‐methode is nog niet toegepast om ecotoxicologische effecten van stoffen in grondwater in te schatten. In samenwerking met het grondwater‐project uit de Kennisimpuls willen we dat wel gaan doen. Daarvoor zijn twee redenen:

  1. in grondwater leven organismen (‘kreeftjes’). Er is nog niet veel bekend over het ecologische belang van deze organismen, maar ze kunnen een rol spelen bij het omzetten van nutriënten en andere stoffen afbreken.
  2. in de bodem vindt nu afbraak van stoffen plaats door bacteriën en schimmels. Als dit ‘zelfreinigend vermogen’ van de bodem wordt aangetast (doordat de bacteriën en schimmels aan te veel giftige stoffen worden blootgesteld) kunnen verontreinigende stoffen makkelijker in het diepere grondwater terechtkomen.


Op dit moment weten we niet goed hoe hoog de risico’s zijn van stoffen voor organismen in het grondwater. Ook weten we nog niet goed of de ESF‐Tox‐methode bruikbare informatie oplevert voor grondwater. De verwachting is echter dat het in elk geval mogelijk zal worden locaties onderling te vergelijken en de meest verontreinigde locaties te identificeren (‘hot‐spots’). Hopelijk zal het ook lukken om een goede indicatie te krijgen van mogelijke risico’s per locatie en van de noodzaak tot het nemen van maatregelen.

Omdat deze kennis nog volop in ontwikkeling is gaat deze ESF‐Tox2 tool hier nu niet verder op in.