skip to main content

Drinkwatersector

Na zuivering moet de kwaliteit van drinkwater geproduceerd uit grond- of oppervlaktewater goed zijn. Een schonere bron met minder organische microverontreinigingen helpt daarbij. Voor drinkwater is een raamwerk gemaakt om de mate van benodigde zuivering te duiden: de waterkwaliteitsindex zuiveringsopgave-inspanning (WKI Zuivering).

In de WKI zuivering wordt de waterkwaliteit vastgelegd in vijf kleuren, van blauw (uitstekend), groen, geel, oranje tot rood (slecht). De berekening is zo, dat stoffen die met eenvoudige zuivering verwijderd kunnen worden een gunstig effect hebben op de WKI Zuivering.

Voorbeeld van de toepassing van de WKI Zuivering op water bij Lobith van 2000-2020.

Raamwerk

Lees hier hoe de zuiveringsinspanning in de WKI Zuivering berekend wordt. Op dit moment is dit nog geen tool, maar een raamwerk dat kan worden toegepast. Er is wel een werkend voorbeeld beschikbaar in de programmeertaal 'R'. Hiermee kunnen de figuren voor zuiveringsinspanning voor stoffen en waterkwaliteit gemaakt worden. Dit is te vinden via het de link https://doi.org/10.5281/zenodo.5982000. Voor Afvalwaterzuiveringen is het raamwerk op dit moment niet uitgewerkt.
Lees hier over de vuistregels voor het bepalen van de zuiveringsinspanning van water op basis van stofeigenschappen.

Beschikbare instrumenten

De Analyse Tool bevat lijsten met stoffen voor een aantal emissiebronnen. Het instrument kan gebruikt worden om mogelijke vervuilende chemicaliën aan te wijzen in oppervlaktewater en de monitoring daarop aan te passen.

Het Bioassay-spoor helpt bij de toepassing, selectie van relevante bioassays voor de monitoring en interpretatie van effecten.

Het Chemie-spoor geeft een maat van chemische druk op ecologie.