skip to main content

Drinkwaterbedrijven

De SFT2 (concept)tools zijn samen met drinkwaterbedrijven gebruikt in een aantal praktijkstudies. Die zijn zeer divers van aard. Het gaat om voorbeelden van toepassingen om een situatie te beoordelen, of om een vergunningsaanvraag te beoordelen, of een incident. Maar het gaat ook oom voorbeelden die de SFT2 zelf verbeteren, bijvoorbeeld door de classificatie van chemische verontreinigingen in vijf klassen (verder) te onderbouwen. Een aantal praktijkstudies en samenwerking loopt nog.

Praktijkstudie Zuiveringsinspanning

Voor een goede kwaliteit drinkwater is een bepaald niveau van zuiveringsinspanning nodig. De belangrijkste doelstelling van de KRW is de bescherming en verbetering van de waterkwaliteit, dat is inclusief water bestemd voor de productie van drinkwater. In deze praktijkstudie is een nieuwe maat voor de zuiveringsinspanning ontwikkeld. Een werkend voorbeeld in de programmeertaal 'R' is te vinden via https://doi.org/10.5281/zenodo.5982000. Daarnaast is getest of de maat ook geldig is voor specifieke stofgroepen. Als voorbeeld zijn de groep PFAS stoffen gekozen. 

Praktijkstudie Drugsafval en incidenten

Het dumpen en lozen van drugsafval kan van invloed zijn op de waterkwaliteit in stroomgebieden en op de zuiveringsinspanning van drinkwaterbedrijven. Deze praktijkstudie geeft een overzicht van de stoffen die aangetroffen kunnen worden bij deze incidenten en wat dit betekent voor de drinkwaterwinning en de waterkwaliteit. Daarnaast wordt beschreven welke partijen hierbij betrokken zijn en hoe de respons op soortgelijke incidenten in de toekomst doelgerichter kan zijn.