skip to main content

Drinkwatersector-ba AFGEKOPPELD

Drinkwater bedrijven zijn verantwoordelijk voor drinkwater van hoge kwaliteit. Hoe meer water bij inname verontreinigd is, hoe hoger de opgave om dit te zuiveren. Zijn de stoffen bijzonder moeilijk te verwijderen, dan is de inspanning om dit te doen ook hoog. Voor het beoordelen van het water kan de waterkwaliteitsindex zuiveringsopgave-inspanning gebruikt worden.

Doelen

De zuiveringsopgave-inspanning is idealiter zo laag mogelijk. Dit is ook genoemd in de europese kaderrichtlijn water. Met de waterkwaliteitsindex zuiveringsopgave- inspanning kan dit nu gekwantificeerd worden.

Kleuren drinkwater (Rijn) in de tijd??

SFT2 en zuiveringsinspanning

De zuiveringsopgave-inspanning kan uitgerekend worden via de methode die is beschreven in de notitie “Waterkwaliteitsindex zuiveringsopgave-inspanning, Kleuren voor de waterkwaliteit.

SFT2-hulpmiddelen

Van de SFT2-hulpmiddelen is de volgende combinatie vaak van belang voor rinkwatersector.

Tabel zie bij Waterschap, nader doordenken/invullen

Figuur. Voorbeeld van de berekende zuiveringsopgave-inspanning (y-as) per jaar (x-as) voor twee locaties in de Rijn. In grijs de zuiveringsopgave vóór de berekening. In kleur de score voor waterkwaliteit volgens de berekende zuiveringsopgave-inspanning.