skip to main content

Diversen [BA]

Onderdelen van en toelichtingen op de sleutelfactor toxiciteit worden gegroepeerd, en zijn straks hieronder te vinden. De gebruikte termen worden gedefinieerd. De wet- en regelgeving is bij elkaar gezet. De achtergrond-documentatie is beschikbaar als Downloads. Er worden enkele succesvolle voorbeelden van toepassingen samengevat (tekstboxen). En er wordt verwezen naar een "bibliotheek" van rapporten over de toepassing van de sleutel factor. Met de voorbeelden en de "bibliotheek" krijgen waterbeheerders inzicht in toepassingen en nut.

Verduidelijking en achtergrondinformatie