skip to main content

Het DPSIR-model VERVALLEN

De ontwerpers van de kader richtlijn water bieden een belangrijke handreiking om een goede watersysteemanalyse te doen, namelijk: het DPSIR-causale model. Daarmee kan iedereen gegevens verzamelen om de oorzaken van verminderde waterkwaliteit te achterhalen.

Waarom DPSIR?

DPSIR is de afkorting van Drivers, Pressures, Status en Impacts, gevolgd door Respons  (reactie, of maatregelen). Het gaat om de Respons, de reactie of de maatregelen die genomen worden bij verontreiniging. Waterbeheerders verzamelen beschikbare en/of nieuwe informatie, om grip te krijgen op chemische verontreiniging. Elke combinatie van gegevens (D, P, S en/of I) kan voldoende zijn om maatregelen te prioriteren. De SFT2 voorziet daarvoor specifiek in een maatregelenstrategie en -opzoektabel.

De onderdelen van DPSIR

De causale analyse bestaat uit het verzamelen van gegevens uit de zichtbare wereld, namelijk:

  • De Drivers, die bestaan uit de economische activiteiten in een gebied, kort gezegd: de vormen van landgebruik
  • De Pressures, die bestaan uit de stoffen die vanuit die activiteiten uitlekken naar het watersysteem
  • De causale analyse bestaat verder uit het verzamelen van gegevens over de waterkwaliteit, namelijk:
    • Het bepalen van de Status: zou het water toxisch zijn, of spelen er (ook) andere drukfactoren een rol?
    • Het bepalen van de Impacts: zijn er effecten op de aquatische soorten of op de zuiveringsinspanning?

Elke combinatie van deze soorten gegevens kan voldoende zijn voor maatregelen.