skip to main content

Diagnose

De chemische toestand geeft een samenvattende uitslag die aanduidt of er één of meer chemische verontreinigingen aanwezig zijn waarvoor het waterkwaliteitsbeleid op Europees niveau geformuleerd wordt. Dit gebeurt voor 45 prioritaire stoffen die in geheel Europa een belemmering vormen voor de waterkwaliteit die elk afzonderlijk worden beoordeeld ten opzichte van hun milieukwaliteitsnorm (waarna de classificatie plaatsvindt via het “one out, all out” principe). Ze worden Europees aangepakt, omdat ze vaak en op veel plekken een belemmering zijn voor de waterkwaliteit.

Wat betreft de ecologische toestand is de situatie wat betreft de diagnose anders. Als de ecologische toestand minder is dan “goed” moeten er één of meer drukfactoren zijn die dit veroorzaken. Elke drukfactor afzonderlijk, of elke combinatie van drukfactoren, kan belemmerend werken voor het handhaven of bereiken van een goede ecologische toestand op een locatie. ‘Elke drukfactor’ betekent  dus ook: elke stof of elk mengsel van stoffen.

Deze notitie beschrijft hoe de in de KRW gehanteerde classificatie van de waterkwaliteit “omgekeerd” kan worden ingezet voor het doen van een diagnose: het vaststellen van de mogelijke oorzaak of oorzaken van verminderde waterkwaliteit. Vervolgens beschrijft de Notitie ook hoe de diagnostische inzichten gecommuniceerd kunnen worden in het kader van een watersysteemanalyse.

Alle diagnose tools