skip to main content

Communicatie toxische druk in watersystemen

De methodiek van de KRW voor de classificatie van de waterkwaliteit kan ‘omgekeerd’ gebruikt worden voor een (intuïtieve diagnose). De onderbouwing daarvan en de werkwijze daarvoor is samengevat. 

KIWK-Toxiciteit Notitie "Diagnose en communicatie daarvan met de SFT2".