skip to main content

Chemische verontreinigingsklassen

Ecologie en ecotoxicologie zijn kwantitatieve disciplines, wat betekent dat toenemende druk door een drukfactor steeds grotere effecten (belemmeringen) oplevert. Dit principe is gebruikt om het vijfklassen-systeem dat voor de ecologische toestand wordt gebruikt door te ontwikkelen voor chemische verontreinigingen. De onderbouwende kennisproducten vindt u hier. 

  1. Deltafact “Vijfkleuren-indeling chemische verontreinigingen” 
  2. KIWK-Notitie “Samenvatting onderbouwing vijfklassen-systeem voor chemische verontreinigingen” 
  3. Wetenschappelijke publicatie over belemmering van ecologische toestand: "Chemical pollution imposes limitations to the ecological status of European surface waters, Posthuma et al. (2020)” 
  4. KWIK-Toxiciteit Notitie over effecten op afzonderlijke soorten: “Toxische druk belemmert taxa” 
  5. KWIK-Toxiciteit Notitie “Mesocosms, toxische druk en effecten” 
  6. KWIK-Toxiciteit Notitie “Mesocosms, bioassays en effecten” 
  7. STOWA-presentatie “Vijf klassen voor chemische verontreiniging

“Document 1 en 2 zijn op 21 maart 2022 verbeterd zodat de klassenindeling voor chemische verontreiniging identiek is aan STOWA-rapport 2021-43 (zie colofon)”.