skip to main content

Chemie-spoor

Impact van chemie op de ecologie

Belemmering

Het Chemie‐spoor van de sleutelfactor toxiciteit levert inzicht in de mate waarin de ecologische toestand in  oppervlaktewateren belemmerd kan worden door chemische verontreiniging, Met de resultaten van het Chemie-spoor kunnen rangordeningen van locaties, en daarbinnen van stofgroepen en stoffen afgeleid worden met de sterkste belemmerende invloeden. Via de samenhang in het watersysteem helpen die rangorde bij het afleiden van maatregelen. De ene locatie heeft meer last van toxische druk dan de andere. En door lokale of bovenstroomse emissies is op de ene locatie het belang van de ene stofgroep hoog, en op een andere locatie een andere. 

Rangordening

Bij de beoordeling volgens het Chemie-spoor wordt gebruik gemaakt van de Chemie-rekentool. Die gebruikt als invoergegevens de concentraties van stoffen in water, en levert als uitvoer een waarde van de toxische druk van stoffen, stofgroepen en mengsels. De resultaten worden samengevat in vijf gradaties van chemische verontreiniging. Hierdoor kunnen de gegevens worden samengevat, gekarteerd en geïnterpreteerd. Daaruit kunnen conclusies en eventuele maatregelen worden afgeleid. De monitoringsdata van de Nederlandse waterschappen uit de periode 2013-2018 zijn met de rekentool omgezet in de kaart van de toxische druk van Nederland, voor alle gemeten stoffen en voor vijf afzonderlijke stofgroepen).

Impact van chemie op de zuiveringsopgave-inspanning

Naast ecologie wordt ook de te leveren zuivering beïnvloed door de chemische toestand van het water. Voor drinkwater is een raamwerk gemaakt om de waterkwaliteit te duiden in de vorm van de mate van zuivering die nodig is: de waterkwaliteitsindex zuiveringsopgave-inspanning (WKI ZOI).

Direct naar:

 1. Werken met het Chemie-spoor

  Waterbeheerders werken met het Chemie-spoor binnen een watersysteemverkenning.

  Verder lezen

 2. Chemie-spoor – principes en onderbouwing

  De werking van het Chemie-spoor bestaat uit het omrekenen van concentraties van stoffen naar de toxische druk van stoffen, stofgroepen en totale mengsels, gevolgd door de indeling in de vijf gradaties van chemische verontreiniging.

  Verder lezen

 3. Relatie toxische druk en effecten

  Resultaten van het Chemie-spoor in een watersysteemanalyse geven inzicht in belemmeringen in het handhaven van- of herstellen naar een goede waterkwaliteit. Dit helpt maatregelen te prioriteren.

  Verder lezen

 4. Rekentool

  Klik hier om naar de pagina met de chemie rekentool te gaan.

  Verder lezen