skip to main content

Chemie-rekentool

De Chemie-rekentool rekent concentraties van stoffen om in hun toxische druk, dat is: de mate waarin de concentratie belemmerend werkt. Het principe is vergelijkbaar als bij het aggregeren van broeikas-gassen ten aanzien van klimaateffecten, waarbij methaan 28-34 keer meer bijdraagt aan opwarmingseffecten dan CO2. Ook de toxische druk van verschillende stoffen kan zo geaggregeerd worden. Dit geeft inzicht in de totale toxische druk van het mengsel gemeten stoffen, of van afzonderlijke stofgroepen of zelfs aparte stoffen. Dat inzicht helpt bij het prioriteren van maateregelen.

De rekentool

Het bepalen van de toxische druk van stoffen, stofgroepen en mengsels wordt ondersteund door
een rekentool. Deze vindt U hieronder.

Update 2022-3-31: Benaming van de Toxic pressure klassen aangepast en gelijk getrokken met benamingen van de chemische verontreinigingsklassen zoals in rapport ‘Chemische verontreiniging en ecologische toestand. Onderbouwing van de klassen-indeling voor interpretatie van de sleutelfactor toxicitieit’.

De handleiding voor het gebruik van de rekentool kunt u via de knop onder de rekentool downloaden.

Een invoerfile die geschikt is om de rekentool te leren kennen is hieronder te vinden.

Voorbeeld invoerfile chemie rekentool (voor gebuik conventeren naar csv)

De werking in het kort

Gegevens over het lokale mengsel worden verzameld, in de vorm van:

 • Gegevens over plaats en tijd,
 • Concentraties van stoffen die lokaal voorkomen, zo representatief mogelijk voor de lokale situatie, 
 • Gegevens over fysisch-chemische eigenschappen van het water, omdat die de biobeschikbaarheid beinvloeden

De gegevens worden aangeboden in de vorm (Excel) die bekend is van het Informatie Huis Water.
Het gaat altijd om het beoordelen van een aantal locaties en/of tijdstippen in een watersysteemanalyse.

De gegevens worden ingelezen, en eventuele invoerfouten, of stoffen waarvoor geen toxiciteitsgegevens bestaan, worden opgesomd.

Na herstel van de fouten worden de resultaten berekend. De resultaten worden geexporteerd naar Excel. Daar kan de gebruikers de berekeningen bewerken, voor bijvoorbeeld samenvatting op een kaart van toxische druk uitslagen. Verschillen tussen locaties (op de kaart), of tussen stofgroepen (de ene is belangrijker dan de andere), of over tijd (de toxische druk daalt of stijgt) informeren de gebruikers over maatregelen, en hun prioriering naar plaats en stofgroep. Of ze tonen achteruitgang van de waterkwaliteit (bij nieuwe menselijke activiteiten) of vooruitgang (bij effectieve maatregelen).

Kartering

De resultaten van de beoordeling met de Chemie-tool worden aangevuld op de kaart waar ook de gegevens over de andere DPSIR-resultaten verzameld worden.

Direct naar:

 1. Werken met het Chemie-spoor

  Waterbeheerders werken met het Chemie-spoor binnen een watersysteemverkenning.

  Verder lezen

 2. Chemie-spoor – principes en onderbouwing

  De werking van het Chemie-spoor bestaat uit het omrekenen van concentraties van stoffen naar de toxische druk van stoffen, stofgroepen en totale mengsels, gevolgd door de indeling in de vijf gradaties van chemische verontreiniging.

  Verder lezen

 3. Relatie toxische druk en effecten

  De uitkomsten van de toepassing van het Chemie-spoor in een watersysteemanalyse zijn betekenisvol voor het afleiden van maatregelen, omdat aangetoond is dat de toxische druk covarieert met belemmeringen in het handhaven van of herstellen naar een goede waterkwaliteit.

  Verder lezen

 4. Chemie-spoor

  Klik hier voor algemene informatie over het Chemie-spoor.

  Verder lezen