skip to main content

Chemie-spoor - Onderbouwing

Principes

Het Chemie-spoor is gebaseerd op enkele bekende principes, namelijk:

 1. De fysisch-chemische eigenschappen van een watermonster beïnvloeden de beschikbaarheid van stoffen, bv. door binding aan organisch materiaal, waardoor de biobeschikbare concentratie verandert.
 2. De biobeschikbare concentratie van een stof bepaalt de mate waarin een stof belemmerend werkt.
 3. Stoffen die als mengsel aanwezig zijn hebben altijd een geaggregeerd effect.

De ingevoerde concentratie wordt met een rekentool omgerekend naar de biobeschikbare concentratie. De biobeschikbare concentratie wordt vervolgens met die rekentool omgerekend naar de meetlat ‘toxische druk’. Deze maatlat heeft als eenheid de potentieel aangetaste fractie soorten (PAF). De fracties potentieel aangetaste soorten per stof worden daarna geaggregeerd naar de fractie aangetaste soorten voor het mengsel (meer-stoffen PAF: msPAF), voor stofgroepen of voor alle stoffen samen.

KIWK-Toxiciteit Notitie "SFT2: Overzichtsrapport achtergronden Chemie-spoor"

Wetenschapelijke onderbouwing per stap

De bepaling van de biobeschikbaarheid wordt in  deze KIWK-notitie onderbouwd:

KIWK-Toxiciteit Notitie "Onderzoek formules biobeschikbaarheid"
KIWK-Toxiciteit Notitie "Onderbouwing berekeningen biobeschikbaarheid organische stoffen”

Na het afronden van stap 1 wordt met de biobeschikbare concentraties in stap 2 de toxische druk per stof en het mengsel berekend. De onderbouwing staat in een wetenschappelijk artikel inclusief een voorbeeld over de toxische druk in Europa.

Wetenschappelijk artikel Chemie-spoor
Supporting information artikel "Onderbouwing Chemie-spoor"
Database Toxiciteit van 12.386 stoffen

De toxische druk werkt belemmerend de ecologische toestand, dat wordt getoond in deze wetenschappelijke studie

Direct naar:

 1. Werken met het Chemie-spoor

  Waterbeheerders werken met het Chemie-spoor binnen een watersysteemverkenning.

  Verder lezen

 2. Chemie-spoor

  Klik hier voor algemene informatie over het Chemie-spoor.

  Verder lezen

 3. Relatie toxische druk en effecten

  De uitkomsten van de toepassing van het Chemie-spoor in een watersysteemanalyse zijn betekenisvol voor het afleiden van maatregelen, omdat aangetoond is dat de toxische druk covarieert met belemmeringen in het handhaven van of herstellen naar een goede waterkwaliteit.

  Verder lezen

 4. Rekentool

  Klik hier om direct naar de pagina met de chemie rekentool te gaan.

  Verder lezen