skip to main content

Bioassay-spoor

De mogelijke rol van mengsels van alle stoffen die we in het milieu kunnen terugvinden, is een van de zeer grote onzekerheden in de waterkwaliteitsbeoordeling die om een oplossing vraagt. Deze onzekerheid kan met bioassays worden verminderd, doordat bioassays bekende, maar ook onbekende stoffen kunnen helpen signaleren. Bioassays zijn gevoelige screeninginstrumenten waarmee bewezen is dat complexe mengsels van stoffen in watermonsters via hun effecten opgespoord kunnen worden. Hiermee wordt een grote stap gezet ten opzichte van de ca. 150 stoffen die momenteel individueel beoordeeld worden.

Het Bioassay-spoor kan naast het Chemie-spoor worden ingezet. De twee methoden vullen elkaar aan. Gemeten effecten in het Bioassay-spoor kunnen erop wijzen dat er belangrijke stoffen die de waterkwaliteit beinvloeden niet zijn gemeten in het Chemie-spoor, of dat er stoffen zijn met elk individueel een lage concentratie die samen een hoog effect geven. Andersom kan een hoge meting alleen in het Chemie-spoor wijzen op een gebrek van de meting van een bepaald toxisch mechanisme in het Bioassay-spoor.

Gedifferentieerde aanpak

SFT2 maakt onderscheid  tussen monitoren met een basis-set bioassays en maatwerk bioassays. De basis-set bestaat uit gevoelige, algemene bioassays die een breed scala aan stoffen in verschillende watertypen kunnen detecteren. Hiermee kan de globale toestand van het water in de gaten gehouden worden. Maar, er zijn veel meer bioassays. Met maatwerk bioassays kunnen stoffen met ook andere, specifieke werkingsmechanismen gescreend worden. Bij elkaar vormen ze een kostenefficiënt systeem met een basis-set voor een eerste screening (toestand en trendmonitoring) en naar behoefte meer specifieke informatie via maatwerk bioassays (onderzoeks-monitoring).

Achtergronden

Het Deltafact ‘Wat zijn bioassays?’ bevat een inleiding  over bioassays en hun toepassingen, voordelen en beperkingen.

In het Deltafact 'Bioassay Spoor' wordt een overzicht gegeven van het vernieuwde Bioassay-spoor binnen SFT2. Dit document leent zich om gemakkelijk een overzicht te krijgen van alle documenten en tools die beschikbaar zijn gemaakt op deze website, en hoe je deze kan gebruiken.

Start toepassing

Meer informatie over de basis-set bioassays, de maatwerk bioassays en voor praktische uitvoering en hulp klikt u op de onderstaande links.

Verder lezen...

  1. Ik wil advies over de praktische uitvoering van bioassays

    Verder lezen