skip to main content

Sturing

Inleiding

Sturing gaat over bestuur en toezicht. Als de vervuiling van een watersysteem de KWR-normen overschrijdt, moet de watersysteemanalyse leiden tot een respons: een pakket van maatregelen waarmee de waterkwaliteit verbetert. Meestal zijn maatregelen gericht op herstel, in suituaties waarbij de ecologische toestand is verslechterd door vervuiling. Maatregelen kunnen ook preventief zijn, wanneer er nieuwe economische activiteiten zijn gepland.

Bij het nemen van maatregelen is één van de uitgangspunten dat hogere toxiciteit leidt tot hogere inspanningen. Door prioriteit te geven aan herstel voor de hoogst belaste plekken, en de meest vervuilende stoffen, kan de meeste milieuwinst worden geboekt.

Twee vragen

Twee vragen helpen de inzichten over toxiciteit volgens het DPSIR-model te vertalen in maatregelen:

Bepaal de diagnose

Ken de toxische druk in watersystemen per locatie of per watermonster. 

Bepaal de respons

Identificeren welke maatregelen het meest effect hebben op de waterkwaliteit. Organiseer de uitvoering van de maatregelen op watersysteemniveau.

  1. Toxische druk in watersystemen

    Verzamel de DPSIR-gegevens op systeemniveau en krijg inzicht.

    Verder lezen

  2. Kiezen en implementeren van maatregelen

    Identificeer, prioriteer, kies en implementeer maatregelen, samen met andere waterbeheerders.

    Verder lezen