skip to main content

Chemie-spoor van de SFT2

Het Chemie-spoor van de SFT2 is gebaseerd op jarenlange kennisontwikkelingen, die begonnen zijn bij ontwerpen van de principes voor normstelling en berekening van de toxische druk, sinds 1989. De kennisproducten zijn hieronder verzameld. 

  1. KIWK-Toxiciteit Notitie "Protocol gebruik rekentool” 
  2. KIWK-Toxiciteit Notitie "Onderzoek formules biobeschikbaarheid"
  3. KIWK-Toxiciteit Notitie "Onderbouwing berekeningen biobeschikbaarheid organische stoffen” 
  4. KIWK-Toxiciteit Notitie "SFT2: Overzichtsrapport achtergronden Chemie-spoor"
  5. Wetenschappelijk artikel: “Onderbouwing Chemie-spoor" met daarbij de “Supporting information artikel Onderbouwing Chemie-spoor" en "Database Toxiciteit van 12.386 stoffen