skip to main content

Analyse Tool

De Sleutelfactor Toxiciteit levert inzicht in 'Drivers' en 'Pressures' stoffenlijsten die behoren bij een aantal in Nederland veelvoorkomende vormen van landgebruik. In de ‘Scenario-stoflijsten’ zijn een aantal van deze stoflijsten opgesteld. De aanpak via aandachtsstoffenlijsten, die tot heden de nadruk hebben gelegd op het Europese niveau (prioritaire stoffen, 45) en NL-specifieke stoffen (ca. 100), wordt door de Scenario-stoflijsten aangevuld met relevante aandachtstoffen voor meer lokale ruimtelijke niveaus. De scenario’s kunnen gaandeweg steeds verder gespecificeerd worden. Op deze manier komen lokaal relevante typerende lijsten van belangrijke stoffen beschikbaar. 

Op dit moment zijn er voor een aantal emissiebronnen stoflijsten opgesteld met stoffen die in het verleden geassocieerd waren met de emissiebronnen. Ook zijn de potentiele responsen van bioassays hieraan gekoppeld. Daarmee kan gekeken worden of de verwachte stoffen ook reageren in bepaalde bioassays. Voor meer informatie over bioassays kijk op de bioassay-spoor.

Lees hier meer over de stoflijsten.
Bekijk hier de stoflijsten, met informatie over de bioassay respons van de stoffen in deze lijsten.