skip to main content

De vier belangrijkste hulpmiddelen

De SFT2 omvat veel hulpmiddelen voor de analyse van de rol van chemische verontreiniging bij de aantasting van de waterkwaliteit (zie Instrumenten). De te beoordelen situatie geeft vaak een leidraad naar de hulpmiddelen die het meest bruikbaar zijn. In andere gevallen kunnen alle hulpmiddelen worden ingezet op de volgorde van het DPSIR-model. Ook kan slechts een deel daarvan worden ingezet voor de analyse. De vier belangrijkste hulpmiddelen van SFT2, staan hieronder. Wie snel overzicht wil krijgen gebruikt deze vier hulpmiddelen, om eerst inzicht te krijgen in de huidige toxische druk (kaart), waarna de gegevens via de SFT2 aangevuld kunnen worden met het Chemie- en/of het Bioassay-spoor, om tenslotte af te leiden waar en waartegen maatregelen nodig zijn. Hieronder staan deze vier stappen.

Verder lezen...

  1. Kartering chemische verontreiniging

    De bekende toxische druk (Status) is gekarteerd voor Nederland (data 2013-2018)”

    Verder lezen